Thư viện


Ứng xử Tây về chuyện trễ tàu không ồn như ta

Ga Marseille Saint-Charles. Ảnh: Thẩm Tuyên

Tàu trễ 45 phút, hãng tàu đền toàn bộ tiền vé. Mọi việc nhẹ nhàng khi nhà tàu liên tục “lấy làm tiếc” và chăm sóc khách hàng vô cùng ân cần, chu đáo. Ghi nhận của nhà báo Thẩm…

Đọc thêm