Thư viện


Thanh niên Hà Tĩnh và giải bóng đá Formosa get out.

“Thanh niên quê tôi nói không với Formosa. Trang phục đội bóng xóm trong trận giao lưu bóng đá tại xã. Trang phục toàn đội là Formosa get out.”

Đọc thêm