Thư viện


ĐỘC HẠI: NƯỚC TRÀ MẬT ONG TÂN HIỆP PHÁT CHỨA HÓA CHẤT EPHEDRINE!

Chất độc hại được cho là có mặt trong sản phẩm của Tân Hiệp Phát.

Ephedrine là một loại hóa chất không được sử dụng kết hợp với các thuốc chống trầm cảm như ephedrine, Bupropion hay các chất ức chế tái hấp thu như là norepinephrine-dopamine (NDRIs), vì điều này sẽ làm tăng nguy…

Đọc thêm