Thư viện


Mục sư Nguyễn Trung Tôn bị côn đồ công vụ chặt đứt dây chằng cả hai chân.

“Theo như kết quả chuẩn đoán của bác sỹ thì tôi bị đứt dây chằng của cả hai chân, chân trái bị đứt dây chằng chéo trước, chân phải bị đứt dây chằng bên trong và đứt bán phần dây…

Đọc thêm