Thư viện


Tín đồ Phật giáo hòa hảo: Vì sao đảng không dám đàn áp quá tay?

Tu sĩ Phật giáo hòa hảo Dương Văn Thả thuộc quận Châu Phú- tỉnh An Giang phân tích tình hình chính trị đất nước: Vì sao đảng cộng sản Việt Nam không dám đàn áp quá tay.

Đọc thêm