Thư viện


Một tội ác đã bị bao che

Formosa hủy hoại môi trường

Như vậy là sau khi tập đoàn gian ác Formosa đã công khai xác nhận việc xã độc để giết cá, giết môi trường và hủy diệt cuộc sống của ngư dân và nhân dân 4 tỉnh miền Trung với…

Đọc thêm