Thư viện


Ms Nguyễn Trung Tôn gửi bảo đảm đơn trình báo lên công quyền về vụ hành hung

Vận đơn của bưu điện nước CHXHCNVN tiếp nhận đơn trình báo của mục sư Nguyễn Trung Tôn.

Hôm thứ sáu ngày 3 tháng 3 năm 2017, Ms Nguyễn Trung Tôn gửi bảo đảm đơn trình báo lên công quyền về vụ hành hung. Đơn trình báo gửi qua dạng bảo đảm của ngành bưu điện.

Đọc thêm

Đơn trình báo của mục sư Nguyễn Trung Tôn

Mục sư Nguyễn Trung Tôn

Kính gửi: Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCNVN, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN,…

Đọc thêm