Thư viện


Dân làm báo: Nhà nước sắp đổi tiền.

Các chuyên gia kinh tế nói rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền. Đồng tiền của người dân đang có nguy cơ trở thành giấy vụn. Những người dân thạo tin đã sớm đang tranh nhau mua…

Đọc thêm