Thư viện


Đổi tên một phần Biển Đông, Indonesia cảnh báo Trung Quốc

Một tàu tuần duyên của Trung Quốc tuần tra Biển Đông

Động thái của Indonesia, đổi tên một phần Biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) đang tranh chấp, được coi như một lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng Jakarta có ý định tăng cường bảo…

Đọc thêm