Thư viện


Tôi đấu tranh từ tiếng gọi của lương tâm.

Gặp và nói chuyện với Đoàn Huy Chương mới biết trước khi bị án tù 7 năm theo điều 89, thì Chương đã phải chịu một án tù 18 tháng theo điều 258, cùng với người cha 4 năm tù,…

Đọc thêm

Những tâm tình của tù nhân lương tâm Đoàn Huy Chương- đồng sáng lập phong trào Lao động Việt.

https://www.facebook.com/phongtraolaodongviet/videos/381523092210279/

Anh Đoàn Huy Chương là người đồng sáng lập Phong Trào Lao Động Việt cùng anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và cô Đỗ Thị Minh Hạnh vào ngày 31/08/2008.

Đọc thêm

Bỏ đảng cộng sản để đấu tranh cho công nhân

Bỏ đảng cộng sản để đấu tranh cho công nhân

Sống trong đảng cộng sản tôi thấy những gì bất công, những gì đã xảy ra. Đây không phải là một đảng chính nghĩa mà giống như một băng đảng xã hội đen.

Đọc thêm

Vận động trả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy CHương

Việt Nam muốn vào TPP thì nên trả tự do 02 nhà hoạt động công đoàn độc lập là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương và các Tù nhân lương tâm còn đang bị giam giử trong nhà tù cộng sản VN.

Đọc thêm