Thư viện


Đỗ Viết Công- đài truyền hình Yên Bái và kền kền chờ đợi.

Tôi là Mạc Văn Trang, nghiên cứu Tâm lý học, tôi chưa từng quen biết anh, nhưng mấy hôm nay trên mạng xã hội, tên Đỗ Viết Công được nêu lên la liệt, khiến tôi phải chú ý.

Đọc thêm