Thư viện


Chị Đỗ Ngọc Xuân Trầm bị công an phòng xuất nhập cảnh thuộc bộ CA 2 – HCM mời lên đe dọa

Sáng qua 6 /7 /2017 Chị Đỗ Ngọc Xuân Trầm bị công an phòng xuất nhập cảnh thuộc bộ CA 2 – HCM mời lên đe dọa , khủng bố tinh thần

Đọc thêm