Thư viện


Xã hội dân sự Việt Nam khuyến nghị cài nhân quyền vào điều kiện cho vay tín dụng quốc tế đối với chính phủ Việt Nam

Kính gửi: Ngân hàng thế giới Quỹ tiền tệ quốc tế Ngân hàng Phát triển Á châu Chính phủ Nhật Bản Chính phủ Hoa Kỳ Quốc hội Hoa Kỳ Chính phủ Australia Liên minh châu Âu 9 trong số 15…

Đọc thêm