Thư viện


Tuổi trẻ Việt Nam nghĩ gì về bài diễn văn của Obama

Mặc dù chuyến công du của tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt nam đã chấm dứt hơn nữa tháng nay, dư âm của bài diễn văn mà tổng thống Obama đọc tại hội trường Quốc gia Hà nội vẫn…

Đọc thêm

Ai đã cắt xén và cố tình dịch sai bài diễn văn của Tổng thống Obama?

Dù ai đã chỉ đạo thông dịch và biên dịch ăn gian bài diễn văn của TT.Obama thì Bộ ngoại giao vẫn phải chịu trách nhiệm, cùng với tổng biên tập các tờ báo, nói riêng báo Lao Động, cần…

Đọc thêm