Thư viện


PVN mang hơn 102.600 tỷ đồng gửi ngân hàng lấy lãi

Năm 2016, PVN thu về hơn 30.500 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính nhờ khoản tiền gửi ngân hàng khổng lồ. Ảnh: Lê Hiếu.

Năm 2016, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ghi nhận hơn 102.600 tỷ đồng các khoản tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, tương đương 1/4 tổng tài sản tập đoàn.

Đọc thêm