Thư viện


Vì sao Giám mục Nguyễn Thái Hợp trở thành mục tiêu công kích của báo đảng?

Giám mục Nguyễn Thái Hợp

Đối với đảng, “cải cách” có thể dẫn đến “canh tân”, ai đòi “canh tân” thì bấy lâu nay họ coi như “phản động”. Chính vì vậy, những kênh truyền hình quốc doanh như VTV rồi An ninh TV nhảy…

Đọc thêm