Thư viện


Bạn đọc phân tích sự xuẩn động của chính quyền khi để cho Formosa thải Đi-ô-xin

Ngày 24/4, mạng xã hội khẳng định Formosa xả thải ra không khí chất kịch độc Dioxin. Nó độc đến mức chỉ cần 80 gram chất này hòa vào nước uống, có thể tiêu diệt tính mạng của 8 triệu…

Đọc thêm