Thư viện


5 thôn xã Quảng Minh biểu tình đòi bồi thường Formosa.

Hôm nay ngày 03/07/2017, bà con 5 thôn thuộc xã Quảng Minh xuống đường biểu tình đòi hỏi tại sao có 2000 hồ sơ đối tượng lao động phải được đền bù từ thảm họa mà chính quyền Quảng Minh…

Đọc thêm

Hoàng Bình: “Đền bù lem nhem và thảm họa chồng lên thảm họa”

Ảnh: người dân Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình biểu tình chặng Quốc lộ 1A trưa nay 27 tháng 02

Sự kiện Formosa xả thải ra biển gây nên thảm họa biển miền Trung đến nay cũng đã gần 1 năm. Formosa đã nhận lỗi và chính phủ cũng hứa bồi thường nhưng đến nay tại sao ngư dân khắp…

Đọc thêm

Mười ba hộ gia đình công nhân nhà máy gạch Quảng Yên gửi Đơn Kêu Cứu

Đơn Kêu Cứu của Mười ba hộ gia đình công nhân nhà máy gạch Quảng Yên

ĐƠN TRÌNH BÀY Kinh gửi: – Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội nước CHXHCNVN. Trưởng đoàn đại biểu Quốc Họi tỉnh Thanh Hóa. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 25 Phòng Tài nguyên môi trường huyện Quảng…

Đọc thêm