Thư viện


Truyện cười: Đề nghị kỷ luật nghiêm thủ tướng Anh David Cameron

Hồi cuối tháng 6, khi ông David Cameron tuyên bố từ chức, tôi đã phê bình ông này vì lập trường chính trị không vững vàng, không kiên trì thực hiện đến cùng nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao…

Đọc thêm