Thư viện


Cướp xong đảo Gạc Ma, Trung cộng viết bài học vào sách giáo khoa Ngữ Văn lớp Ba

Cách đây 28 năm, đúng ngày 14 tháng 3 năm 1988, hải quân Trung Cộng đổ bộ vào đảo Trường Sa, bắn chết hết 64 bộ đội Việt Nam tay không vốn bị cấm bắn trả từ trước và bắn…

Đọc thêm

Hội Anh Em Dân Chủ Chào Mừng Hai Năm Ngày Thành Lập (24/4/2013-24/4/2015)

Hội Anh Em Dân Chủ Chào Mừng Hai Năm Ngày Thành Lập (24/4/2013-24/4/2015)

Thấm thoát, Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) đã tròn hai tuổi, sự ra đời của HAEDC là một thành công lớn của những con người có cùng trăn trở có cùng thao thức về hiện tình Việt Nam, và mong muốn góp sức mình vào cuộc vận động dân chủ hóa đất nước.

Đọc thêm