Thư viện


Lỗ hổng rút tiền cực dễ của chủ đầu tư BOT đường bộ

Ông Nguyễn Minh Đức, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

BOT là dạng hợp đồng hành chính công phục vụ cho lợi ích Nhà nước và người dân, nhưng các bên toàn sử dụng nó như hợp đồng dân sự để giải quyết vấn đề. “Đối với các dự án…

Đọc thêm