Thư viện


Đàn áp tôn giáo tại Vĩnh Long

Công an và côn đồ đang bao vây nhà CTS Nguyễn Kim Lân

29-09-2015, lúc 10g công an Vĩnh Long, UBND, MTTQ phường, dân phòng, côn đồ, một nhóm quần chúng của họ, tất cả khoảng trên 60 người kéo đến tại tư gia H/H CTS Nguyễn Kim Lân để áp lực buộc…

Đọc thêm