Thư viện


Thư Thỉnh Cầu Khẩn Cấp Kính gửi chú Hoàng Khắc Việt – Đại sứ tại Ả Rập Xê Út

Dưới đây là lá thư thỉnh cầu khẩn cấp được viết ra ngày 06.06.2017 có nghĩa là đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng theo thông tin cập nhật mới nhất thì số người Việt đi lao động xuất khẩu…

Đọc thêm

Ông Alan Lowenthal với việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa

Dân biểu Alan Lowenthal đến thăm Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa tháng 5/2015

Trong chuyến đi làm việc tại Việt Nam hồi tháng Năm vừa qua, ông đã ghé thăm Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.

Đọc thêm