Thư viện


Ăn chia không đều, cục trưởng kiểm lâm bắn chết bí thư tỉnh ủy rồi tự sát.

Một bài báo trên PLO đưa lên chừng 30 phút đã buộc phải gỡ xuống. Sáng ngày 18/08/2016 trong thời gian giao ban vào lúc 07h30 sáng Hạt trưởng kiểm lâm tỉnh Yên Bái tên Minh đã rút súng ngắn…

Đọc thêm