Thư viện


Kỹ sư ra trường cám ơn xã hội chủ nghĩa!

Cám ơn Đảng và Nhà Nước đã tạo ra một xã hội công bằng, văn minh, dân chủ như ngày hôm nay. Ký sự của chàng trai kỹ sư mới ra trường.

Đọc thêm