Thư viện


Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: ” ở đây đất Lào có công an Lào lo”

Người lao động Việt Nam tại Lào bị côn đồ vào nhà trộm cắp và đâm chết. Gọi đt cho Đại sứ quán VN thì được trả lời ” ở đây đất Lào có công an Lào lo”

Đọc thêm