Thư viện


Máu của Dũng Phi Hổ đã đổ ra để chứng minh sự thật lịch sử.

Thêm một bằng chứng công an HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN: người dân tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống trước họng súng quân thù mà bị công an đánh đổ máu.

Đọc thêm