Thư viện


Cập nhật: cưỡng chế Dòng Mến Thánh Giá – Thủ Thiêm, Quận 2, Sài Gòn

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã hiện diện tại Việt Nam hơn 170 năm

Sáng ngày 22/10/2015, khoảng 100 giáo dân và các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tập trung trước khu vực 76A, đường Nhà Thờ, Thủ Đức để phản đối nhà cầm quyền CSVN ra tay tàn phá…

Đọc thêm

Khuất tất trong việc đập bỏ trường Châu Văn Liêm – Cần Thơ

Khuất tất trong việc đập bỏ trường Châu Văn Liêm - Cần Thơ 02

Đã có chứng cứ cho thấy, các cơ quan chức năng Cần Thơ cố tình lập lờ những thông tin quan trọng để đi đến cái “cớ” đập bỏ ngôi trường Châu Văn Liêm có lịch sử gần 100 tuổi ở Cần Thơ.

Đọc thêm