Thư viện


Tết chỉ treo cờ ngũ sắc truyền thống của dân tộc.

Giáo xứ Thọ Hoà thuộc Giáo Phận Xuân Lộc đón Tết bằng lá cờ ngũ sắc truyền thống của dân tộc chứ tuyệt nhiên không treo cờ đỏ sao vàng.

Đọc thêm