Thư viện


Cơ hội nào cho lao động Việt Nam tại Thái Lan?

29.7.2016 – Hôm nay là ngày cuối cùng chính phủ Thái Lan cho phép lao động nước ngoài từ ba quốc gia Miến Điện, Lào và Campuchia đăng ký lao động hợp pháp. Bộ lao động khẳng định rằng sau…

Đọc thêm