Thư viện


Đoạn clip cuối cùng của chị Thúy Nga trước khi bị bắt.

S O S…SOS….SOS….- Đây là đoạn phim mới nhât của cô Trần Thị Nga ở Hà Nam, Việt Nam. Cô ta vừa đăng lên 3 phút là bị nhà cầm quyền cs VN tìm cách ngăn chận và xoá liền.

Đọc thêm