Thư viện


Chúc tết kẻ thù: bí thư Hà Tĩnh đi chúc tết Formosa

Ngày cuối năm, khi cả dân tộc còn chưa hết đau đớn sau thảm họa Formosa, ấy vậy mà ông bí thư đảng Cộng sản tỉnh Hà Tĩnh lại đi chúc tết tập đoàn thép gây ra thảm họa môi…

Đọc thêm