Thư viện


Tuyên truyền về chủ quyền: Sự bài bản của Trung Quốc và sự ngu dốt của “Đảng ta”

Còn đây là một thanh niên Việt Nam đang biểu tình chống người biểu tình chống Trung Quốc.

Vào những ngày 26-27/1/2011, các nhà hải dương học Trung Quốc đã nhóm họp tại một hội nghị ở Thượng Hải để thảo luận về một dự án có tên là “Biển Hoa Nam sâu thẳm” (South China Sea-Deep). Mục…

Đọc thêm

Trung Quốc tuyên bố sẽ lập ‘trung tâm luật pháp hàng hải quốc tế’

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc ngoài khơi Biển Đông.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Chu Cường hôm 13/3 nói nước này có kế hoạch thành lập một “trung tâm luật pháp hàng hải quốc tế” để giúp bảo vệ chủ quyền và các quyền…

Đọc thêm

Luật Hiến pháp và Chính trị học

Luật hiến pháp và chính trị học

Dù Chính trị có được xem là bệnh dịch hạch hay là địa hạt của những xảo trá, xôi thịt, hoặc được quan niệm như cái gì chỉ liên quan đến chính đảng, đến đấu tranh về ý thức hệ, con người không thể thoát vòng kềm tỏa của chính trị.

Đọc thêm