Thư viện


Kỳ vọng gì về lời kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê

Hình Mác - Lê được bày bán tại một cửa hàng ở Hà Nội. AFP photo

127 nhân sĩ trí thức với nhiều gương mặt nổi bật như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Tương Lai, Giáo sư Chu Hảo, Đại sứ Nguyễn Trung, TS…

Đọc thêm