Thư viện


Khủng bố và chống khủng bố

Cuộc khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo (Islamic State, IS) tại Paris vào tối 13/11 đã qua. Tất cả những tên khủng bố đã bị giết chết hoặc tự làm nổ bom chết. Một số tên chủ mưu…

Đọc thêm

Tổng thống Pháp thề phá tan IS

Tổng thống Hollande nói ông sẽ bàn việc hợp tác với Nga và Mỹ

Tổng thống Francois Hollande tuyên bố Pháp kiên quyết “phá tan” tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) sau các cuộc tấn công Paris hôm 13/11.

Đọc thêm