Thư viện


Dư luận viên thời mạt pháp: Đọ không lại với tiến bộ xã hội

Một nhóm dư luận viên của chính quyền

Theo một khảo sát bỏ túi, vào thời điểm ngư dân miền Trung lâm vào bước đường cùng thì dư luận viên đã được tăng lương từ 3 triệu lên khoảng 4 triệu, trưởng các nhóm đã lên khoảng 6…

Đọc thêm