Thư viện


Em bé vô tội bị một lũ chó hoang cắn xé.

Em bé vô tội bị một lũ chó hoang cắn xé. Chú bé chưa đến tuổi vị thành niên, nhưng công an lao vào đánh em y như thời chiến tranh thời trung cổ. Lý do: Em gia nhập theo…

Đọc thêm