Thư viện


Đảng cộng sản bốc hơi đâu mất trên chính trường Pháp.

Kết quả bầu cử Tổng Thống Pháp vòng 1 (23/4/2017) vừa ngả ngủ như chờ đợi. Ứng viên không thuộc đảng phái quen thuộc nào, ông Emmanuel MACRON mới 39 tuổi đã dẫn đầu vòng 1 với gần 24% tổng…

Đọc thêm