Thư viện


Xã hội dân sự Việt Nam khuyến nghị cài nhân quyền vào điều kiện cho vay tín dụng quốc tế đối với chính phủ Việt Nam

Kính gửi: Ngân hàng thế giới Quỹ tiền tệ quốc tế Ngân hàng Phát triển Á châu Chính phủ Nhật Bản Chính phủ Hoa Kỳ Quốc hội Hoa Kỳ Chính phủ Australia Liên minh châu Âu 9 trong số 15…

Đọc thêm

Xót xa hai tiếng nhân quyền

Luật sư Trần Thu Nam sau khi bị tấn công.

‘Nhân Quyền’ – cụm từ mà người dân Việt nam không ai không lại không nghe, không hiểu và không khao khát được sở hữu, mặc dù hai chữ Nhân quyền đã được hiến định ngay trong Hiên pháp Việt…

Đọc thêm