Thư viện


Chính biến ở Liên Xô ngày 19.08.1991, Một sự kiện tôi tham dự trực tiếp

Jeltsin diễn thuyết trên xe tăng

1985-1991 đời sống ng dân LX vô cùng bi đát. Tệ gần như VN những năm 1975-1990. Nhu yếu phẩm luôn thiếu. Lương 1 GS quy ra khoảng 5$, mua được 2kg thịt ở chợ đen. Đến nỗi các mặt…

Đọc thêm