Thư viện


30% dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ là giấy

Ảnh minh họa.

Trong rất nhiều đề mục thiếu minh bạch của ngân sách Việt Nam đã khiến cho Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) phải xếp quốc gia này vào nhóm thấp nhất về độ minh xác, quỹ dự trữ ngoại…

Đọc thêm