Thư viện


Khuất tất trong việc đập bỏ trường Châu Văn Liêm – Cần Thơ

Khuất tất trong việc đập bỏ trường Châu Văn Liêm - Cần Thơ 02

Đã có chứng cứ cho thấy, các cơ quan chức năng Cần Thơ cố tình lập lờ những thông tin quan trọng để đi đến cái “cớ” đập bỏ ngôi trường Châu Văn Liêm có lịch sử gần 100 tuổi ở Cần Thơ.

Đọc thêm