Thư viện


Nhà nước Hồi giáo ‘chuẩn bị tấn công quy mô lớn ở châu Âu’

Binh sĩ Pháp tuần tra bên ngoài Viện Bảo tàng Grand Palais ở Paris.

Nhà nước Hồi giáo và các nhóm chủ chiến khác có nhiều khả năng sẽ thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn ở châu Âu.

Đọc thêm