Thư viện


Con Ruồi bị ướp xác nằm trong chai Number 1 nguyên vẹn sau 3 tháng .

Học giả Hoàng Dũng đã làm thực nghiệm bỏ con ruồi vào chai Number 1. Sau 3 tháng, con ruồi không chết trong chai Dr.Ruồi, chứng tỏ Dr. Thanh và Tân Hiệp Phát có sử dụng chất bảo quản tương…

Đọc thêm