Thư viện


Nghi vấn về ‘chân lý khoa học’ về nguyên nhân cá chết

Trong một bài viết khoa học khá dài có tựa đề “Cần trả lại chân lý khoa học cho Kết luận về nguyên nhân cá chết,” [1] Tiến sĩ (TS) Nguyễn Đức Thắng đã “vận dụng thông lệ của thế…

Đọc thêm