Thư viện


Đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cánh đồng

Thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn tại tòa.

Thế là cuối cùng bất chấp các lý lẽ thuyết phục của chín luật sư cũng như sự thật khách quan, thì chế độ cộng sản vẫn quyết tâm tống cháu Tuấn vào tù, và họ đã làm được điều…

Đọc thêm