Thư viện


Xúc động em bé dạy cho cô giáo cách làm người.

Học từ nhà trường chưa chắc đã bằng học từ em này! Em bé theo mẹ nhặt rác hồn nhiên xếp dép cho các bạn dã ngoại.

Đọc thêm