Thư viện


Cà Mau không còn tiền để chi trả lương cho công chức

Hiện nay, UBND TP.Cà Mau thâm hụt ngân sách, nợ khoảng 300 tỷ đồng và nhiều khoảng nợ không biết lấy tiền ra chi trả. Đặc biệt, cơ quan này không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân…

Đọc thêm