Thư viện


Toàn dân cần gấp rút giáo dục lại toàn ngành Công An

Nhà nước Việt Nam đã có Hiến pháp và Luật nói về nhiệm vụ của các lực lượng Công An nhân dân. Nhiều đơn vị Công An nhân dân được tuyên dương Anh Hùng trong chiến tranh cũng như trong…

Đọc thêm

Hãy là ngôi sao, đừng là hạt cát

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, ngày 12/1/2011.

Đại Hội XII của đảng CSVN sắp khai mạc. Vì đảng tự nhận là đảng chính trị duy nhất độc quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn, không có định kỳ, nên mọi công dân có lòng yêu nước đều…

Đọc thêm

Tia hy vọng mong manh mà cháy bỏng

Chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa Đại hội XII của đảng CSVN sẽ khai mạc. Nội dung được quyết định tại đại hội sẽ có tác dụng sâu sắc đến tình hình mọi mặt của Việt Nam trong 5…

Đọc thêm

Hiểm họa đối với dân tộc hiện nằm ở đâu ?

Thế là lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã loại bỏ tất cả các ý kiến tâm huyết của nhiều nhân sỹ, trí thức, tuổi trẻ và nhân dân.

Đọc thêm

Một kiểu cầm quyền không giống ai

Chẳng nước nào có cái kiểu cầm quyền kỳ quặc, độc đáo như ở Việt Nam.

Đọc thêm

Tập đoàn Giang Trạch Dân lâm nguy

Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Báo chính thức của Đảng CS Trung Quốc vừa công khai cảnh báo việc bắt giữ và truy tố Giang Trạch Dân, sẽ diễn ra trong thời gian rất gần, có thể là sau chuyến công du quan trọng của…

Đọc thêm