Thư viện


Đảng Cộng sản dọa dẫn độ Bùi Thanh Hiếu

Ban nãy có tin nhắn doạ mình.” Mày vẫn mang quốc tịch Việt Nam dang du học ở nước có quan hệ với Việt Nam, đừng để chúng tao gửi giấy triệu tâp cho Đức để dẫn độ mày về….

Đọc thêm

Dự biểu tình chống Trung Quốc tại Phi Lip Pin.

Có lẽ sau hội nghị cấp cao Mỹ và Asean, chỉ có người Phi là thực lòng với những gì đã bàn ở hội nghị. Là một quốc đảo nhỏ bé và nghèo, chúng ta có thể thấy trên đường…

Đọc thêm